CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐO ĐẠC THIÊN SƠN
  • 666
  • lass
  • 333
  • 9999
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Kiểm Nghiệm-Hiệu Chuẩn

KIỂM NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đo lường, Hiệu chuẩn & Sửa chưa Máy Trắc Địa của CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY ĐO ĐẠC THIÊN SƠN có quy mô  hiện đại, với trang thiết bị dùng để kiểm định hiệu chuẩn. Trong quá trình bảo hành, sửa chữa... nếu thời gian thay thế linh kiện và hiệu chuẩn thiết bị dài hơn quy định. Chúng tôi cam kết hỗ trợ cho mượn máy có độ chính xác tương đương để sử dụng.

Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin với khách hàng, trả lời những câu hỏi của khách hàng và giải quết những vấn đề về kỹ thuật một cách nhanh nhất

Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ một cách tốt nhất